วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2553

. . . . T A T T O O . . . .

โ ช ว์ รู ป ร อ ย สั ก เ ก๋ เ ก๋  


การสัก...[ tattoo ]...
การสัก - มี 2 ประเภท คือ การสักสวยงาม และ การสักยันต์...--การสักประ้ภทสวยงาม.....เป็นการสักรวดลายบนตัว เพื่อความสวยงาม...
--การสักยันต์....เป็นกาสักเพื่อการอยู่ยงคงกระพัน....มีผลทางจิตรใจ...


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น